DZIEWCZYNA - MARIANNA BOLEĆ-KUSKOWSKA

Olej na płótnie 333 x 252 mm, 1981 rok, wymiar zewnętrzny 435 x352 mm